Honda CR-V nhận được 5.000 đơn đặt hàng trong 3 tháng tại Malaysia

Honda CR-V nhận được 5.000 đơn đặt hàng trong 3 tháng tại Malaysia

Xe cộ 5-10-2017, 13:01

Honda Malaysia cho biết, đơn đặt hàng của Honda CR-V thế hệ thứ 5 đã đạt mức 5.000 xe trong 3 tháng, vượt quá kỳ vọng