Toyota Việt Nam đã sản xuất 23.343 xe trong nửa đầu năm 2019

Toyota Việt Nam đã sản xuất 23.343 xe trong nửa đầu năm 2019

Tin Ô tô 19-07-2019, 14:40

Về mặt sản xuất trong nước, sản lượng của nhà máy Toyota Việt Nam trong nửa đầu năm 2019 đạt 23.343 xe. Đặc biệt, ngày