Khoảng 10.000 ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt nam trong tháng 1/2019

Khoảng 10.000 ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt nam trong tháng 1/2019

Tin Ô tô 12-02-2019, 08:30

Khoảng 10.000 ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt nam trong tháng 1/2019, tổng trị giá ước đạt 248 triệu USD.