Thêm USB 3.0 vào bộ cài Windows 7, driver USB 3.0

Thêm USB 3.0 vào bộ cài Windows 7, driver USB 3.0

Thủ thuật 12-06-2017, 08:05

Với một số dòng máy đời mới hiện nay các hãng sản xuất đã không còn hỗ trợ Windows 7, đặc biệt là Windows 7 32 bit và