Các phiên bản của VinFast Lux A2.0 và SA2.0 sẽ tăng 50 triệu đồng

Các phiên bản của VinFast Lux A2.0 và SA2.0 sẽ tăng 50 triệu đồng

Tin Ô tô 2-10-2019, 17:20

Như vậy sau khi điều chỉnh VinFast Lux A2.0 sẽ có giá niêm yết là 1,040 tỷ đồng với bản Tiêu chuẩn; 1,128 tỷ đồng với