Samsung: Bixby 2.0 sẽ chuyển mình từ dịch vụ trợ lý số thành một công cụ thông minh thực sự

Samsung: Bixby 2.0 sẽ chuyển mình từ dịch vụ trợ lý số thành một công cụ thông minh thực sự

Tin tức ICT 19-10-2017, 08:50

Hôm nay mới là ngày đầu tiên của sự kiện Samsung Developer Conference đang được tổ chức tại San Francisco nhưng chúng