Công cụ chỉnh sửa gen CRISPR phiên bản 2.0 ra đời với khả năng chỉnh ARN và an toàn hơn

Công cụ chỉnh sửa gen CRISPR phiên bản 2.0 ra đời với khả năng chỉnh ARN và an toàn hơn

Cộng đồng mạng 6-11-2017, 15:15

CRISPR - công cụ với khả năng chỉnh sửa gen một ngày nào đó có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chiến đấu với ung