Chi tiết về chip nhớ UFS 3.0 trên Galaxy Fold

Chi tiết về chip nhớ UFS 3.0 trên Galaxy Fold

Thiết bị số 4-03-2019, 14:30

Bộ nhớ trên smartphone trước đây vốn sử dụng chip nhớ eMMC với ưu điểm là sử dụng ít năng lượng, điện thế thấp phù hợp