Danh sách các thiết bị Huawei được

Danh sách các thiết bị Huawei được "lên đời" Android 9.0

Tin tức ICT 21-08-2018, 07:30

Nhìn chung, danh sách kể trên đa phần là các thiết bị cao cấp, đặc biệt 2 đại diện Nova 3e và Nova 2i nằm ở phân khúc