Sony vừa phát hành firmware 2.00 dành cho chiếc máy Flagship Sony A9

Sony vừa phát hành firmware 2.00 dành cho chiếc máy Flagship Sony A9

Máy ảnh số 12-01-2018, 19:38

Đối với những nhà báo, phóng viên ảnh, Sony bổ sung khả năng truyền file qua kết nối FTP giúp nhanh chóng đưa file về