Samsung tung bản cập nhật Android 7.0 cho Galaxy A7 2017

Samsung tung bản cập nhật Android 7.0 cho Galaxy A7 2017

Điện thoại 9-08-2017, 12:42

Chiếc điện thoại Galaxy A7 2017 đã bắt đầu ra mắt từ tháng 1/2017 nhưng nó chỉ chạy Android 6.0. Bây giờ, Galaxy A7