Unc0ver cập nhật v3.7.0 beta 3, sửa lỗi GPS, App Store, Face ID và Camera

Unc0ver cập nhật v3.7.0 beta 3, sửa lỗi GPS, App Store, Face ID và Camera

Tin tức ICT 15-10-2019, 19:20

Tuy nhiên, đây vẫn là bản beta nên còn tồn đọng một số lỗi khi sử dụng, các bạn cân nhắc trước khi sử dụng hoặc đợi đến