LG G6 tại Trung Quốc đã nhận được Android 8.0 Beta

LG G6 tại Trung Quốc đã nhận được Android 8.0 Beta

Tin tức ICT 28-12-2017, 17:27

Các tính năng trong bản cập nhật này gồm Picture-in-Picture cho phép người dùng vừa xem video vừa sử dụng ứng dụng