Thiên Long Kiếm tung Giftcode cực khủng mừng Big Update 3.0 – Thiên Vương Xuất Thế

Thiên Long Kiếm tung Giftcode cực khủng mừng Big Update 3.0 – Thiên Vương Xuất Thế

Thế giới Games 10-05-2019, 00:50

Như vậy, Thiên Vương sẽ là cái tên tiếp theo gia nhập thế giới của Thiên Long Kiếm, hứa hẹn tạo nên một màu sắc mới mẻ