VinFast tiến gần mục tiêu hoàn thành mẫu xe ô tô Việt đầu tiên vào tháng 3/2019

VinFast tiến gần mục tiêu hoàn thành mẫu xe ô tô Việt đầu tiên vào tháng 3/2019

Tin Ô tô 20-02-2019, 18:00

Việc thực hiện được 2 trong 6 công đoạn cơ bản của quá trình sản xuất đang đưa VinFast tiến gần mục tiêu hoàn thành mẫu