Galaxy A5 và A7 (2018) sẽ được trang bị Bluetooth 5.0