Samsung bắt đầu cập nhật Android 7.0 cho Galaxy J7 Prime

Samsung bắt đầu cập nhật Android 7.0 cho Galaxy J7 Prime

Điện thoại 8-09-2017, 13:52

Sau khi chiếc Galaxy J7 (2016) nhận được bản cập nhật hệ điều hành Android 7.0, hôm nay, Samsung đã bắt đầu cập nhật hệ