Tim Draper: “1 Bitcoin sẽ tương đương 250,000USD năm 2022”

Tim Draper: “1 Bitcoin sẽ tương đương 250,000USD năm 2022”

Tiền điện tử 15-06-2018, 00:31

“Tôi không muốn bán Bitcoin của mình, cái tôi bán là gì? Chuyển từ crypto sang fiat giống như việc trao đổi vỏ sò sang