Các thành phố thông minh cần xây dựng kế hoạch dự phòng cho các hệ thống số

Tình hình thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới trong năm nay, bao gồm bão, lũ lụt, cháy rừng, sóng nhiệt, đã cướp đi sinh mạng và tàn phá nặng nề các thành phố, tòa nhà và cảnh quan.

Khung tham chiếu ICT: Nhân tố quan trọng trong phát triển TPTM bền vững

Việt Nam đã và đang tích cực xây dựng, phát triển thành phố thông minh, đô thị thông minh TPTM/ĐTTM hiệu quả trong nhiều năm qua. Tất cả là nhờ việc ban hành các chính sách, chiến lược cụ thể sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp lãnh đạo trung ương và

Xây dựng thành phố thông minh cần hiểu rõ về dự án và đánh giá được các rủi ro

Thành phố thông minh TPTM đang là một xu hướng tất yếu của tiến trình phát triển, tiến bộ xã hội. Vậy đâu là cơ hội Nhân tố nào là cốt lõi... giúp đảm bảo, thúc đẩy nhanh, bền vững tiến trình này trong giai đoạn hiện nay.