Ứng dụng đầu tư Robinhood hỗ trợ thêm Litecoin và Bitcoin Cash

Ứng dụng đầu tư Robinhood hỗ trợ thêm Litecoin và Bitcoin Cash

Tiền điện tử 13-07-2018, 18:10

Công ty cho biết trong thông báo hôm 12/07 rằng Litecoin và Bitcoin Cash đã được cung cấp đến cho người dùng theo sau