Ứng dụng PC-Covid chưa hoàn thiện, làm lộ thông tin người dùng?

App duy nhất phục vụ chống dịch được cho là “mắc lỗi sơ đẳng” làm tăng nguy cơ bị lộ thông tin của người dùng.

Ứng dụng PC-COVID: Yếu tố công nghệ chỉ chiếm 20% thành công

Theo đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống COVID-19 Quốc gia, để ứng dụng PC-COVID hoạt động tốt thì phải có sự hoạt động thông suốt của nhiều nền tảng, sự tuân thủ ứng dụng công nghệ của tất cả các cấp chính quyền cơ sở, cơ sở y tế, cơ sở tiêm,

Ứng dụng PC-Covid gặp nhiều lỗi

App duy nhất phục vụ chống dịch ở Việt Nam gây nhiều phiền toái và bức xúc cho người dùng trong ngày đầu được giới thiệu.