Tại sao Facebook lại chi số tiền khổng lồ 400 triệu USD để sở hữu Giphy?

Tại sao Facebook lại chi số tiền khổng lồ 400 triệu USD để sở hữu Giphy?

Tin tức ICT 19-05-2020, 17:07

Ảnh động GIF thật ra đã có từ lâu và gắn liền với lịch sử phát triển của internet. GIF (Graphics Interchange Format)