Ảnh thực tế chụp từ bộ ba iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus

Ảnh thực tế chụp từ bộ ba iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus

Điện thoại 13-09-2017, 10:34

Bộ ba iPhone X, iPhone 8, 8 Plus đều được Apple trang bị cảm biến và phần mềm xử lý ảnh tiên tiến.