Hình ảnh của Moto RAZR 2019 xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của FCC

Hình ảnh của Moto RAZR 2019 xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của FCC

Điện thoại 14-11-2019, 10:30

Theo hình ảnh được đăng tải, chiếc Moto RAZR 2019 sẽ vẫn sở hữu thiết kế 'vỏ sò' tương tự như các thế hệ RAZR trước