Hạ ty phuộc trước: Nên hay không? Ưu và nhược điểm gì?

Hạ ty phuộc trước: Nên hay không? Ưu và nhược điểm gì?

Tin Xe máy 11-09-2017, 21:02

Hiện nay đang có phong trào hạ phuộc trước cho các dòng xe, vậy ưu và nhược điểm của việc hạ phuộc như vậy có ảnh