Samsung có thể sẽ nghĩ về thiết bị gập với 3 màn hình trong tương lai

Samsung có thể sẽ nghĩ về thiết bị gập với 3 màn hình trong tương lai

Điện thoại 14-02-2020, 15:40

Samsung lần đầu tiên sản xuất điện thoại thông minh có thể gập lại vào năm ngoái. Tuy nhiên bản phát hành ban đầu đã