Tại sao mọi người vẫn dành rất nhiều tình cảm cho bàn phím vật lý trên smartphone?

Tại sao mọi người vẫn dành rất nhiều tình cảm cho bàn phím vật lý trên smartphone?

Điện thoại 29-06-2020, 21:23

Đây chắc chắn là tính năng quan trọng nhất mà không một thiết bị cảm ứng nào có thể sao chép được. Cảm giác gõ, chạm