Smartphone cao cấp của Xiaomi được cơ quan 3C phê duyệt, sẽ đi kèm với bộ sạc 120 W

Smartphone cao cấp của Xiaomi được cơ quan 3C phê duyệt, sẽ đi kèm với bộ sạc 120 W

Điện thoại 15-07-2020, 22:00

Dữ liệu từ cơ quan 3C đề cập đến một thiết bị 5G, đi kèm bộ sạc hỗ trợ công suất đầu ra 20 V / 6 A (120 W), Một nguồn đáng tin cậy gần đây đã tiết lộ bộ sạc 120 W của Xiaomi hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.