Chrome Remote Desktop của Google đến với iOS

Google ra mắt ứng dụng điều khiển máy tính từ xa thông qua Chrome trên thiết bị chạy iOS.

Điều khiển máy tính từ xa bằng thiết bị Android

Ứng dụng Chrome Remote Desktop của Google bây giờ đã có cho các thiết bị Android. ứng dụng cho phép điều khiển máy tính bây giờ đã có để tải về trong Google Play Store.