Ứng dụng bàn phím "Go Keyboard" đang bí mật thu thập thông tin gần 200 triệu người dùng Android

Ứng dụng bàn phím "Go Keyboard" đang bí mật thu thập thông tin gần 200 triệu người dùng Android

Công nghệ 24-09-2017, 09:10

Go Keyboard là ứng dụng bàn phím được rất nhiều người sử dụng, nhưng theo một nghiên cứu từ Adguard phát hiện ra, có