Hướng dẫn cập nhật iOS 11.1 beta 2, emoji mới, đa nhiệm cũ

Hướng dẫn cập nhật iOS 11.1 beta 2, emoji mới, đa nhiệm cũ

Điện thoại 10-10-2017, 08:26

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 11.1 beta 2 dành cho lập trình viên và người dùng đăng kí tham gia