Thay đổi một số chi tiết trên iOS 12 (beta) để có chế độ

Thay đổi một số chi tiết trên iOS 12 (beta) để có chế độ "nền tối" đẹp mắt

Thủ thuật 12-06-2018, 21:06

Bạn cần lưu ý rằng, tính năng này chỉ giúp thay đổi các chi tiết trên một số hoạt động và ứng dụng (bao gồm cả bên thứ