Overwatch: Nữ sinh thiết kế nhân vật mới quá tuyệt vời, đến Blizzard cũng phải công nhận

Overwatch: Nữ sinh thiết kế nhân vật mới quá tuyệt vời, đến Blizzard cũng phải công nhận

Thế giới Games 23-09-2017, 09:34

Jeff Kaplan đã phải thốt lên 'em quá tài năng' khi được thấy nhân vật này trên diễn đàn Overwatch.