Chuyển đổi số trong ứng dụng công nghệ xét nghiệm và trả kết quả trực tuyến cho đại biểu Quốc hội

Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác y tế và phòng chống dịch Covid-19 phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, trong 2 ngày 6 - 7.11, Văn phòng Quốc hội tiếp tục thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho các đại biểu Quốc hội và các đại biểu tham gia

Phát hành bộ tem 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước

Năm 2021, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Bộ Thông tin và Truyền thông TTTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quyết định phát hành bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 1921- 1989 gồm 01 mẫu.