Mã hóa trong bảo vệ dữ liệu

Mã hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh các vụ tấn công mạng diễn ra liên tục và tăng dần về số lượng.

Tư duy mới về thể chế phát triển

Có thể thấy, những tư duy mới về thể chế phát triển của Việt Nam ngày càng hòa hợp với xu hướng giá trị chung của thế giới, đó là vì phát triển đất nước bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc cho người dân của quốc gia

Robot Make in Vietnam vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân Covid-19

Những robot y tế VIBOT đã đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân, vật dụng y tế từ ngoài vào khu cách ly điều trị bệnh Covid-19 và ngược lại.

Chuyển đổi số để kế toán vươn tầm quốc tế

Thực tế hiện nay, chuyển đổi số đã làm thay đổi căn bản thực hành kế toán tại các doanh nghiệp DN trên thế giới và cả Việt Nam, giúp cho hoạt động kế toán diễn ra nhanh hơn, chính xác hơn, tiết kiệm hơn và đem lại nhiều giá trị hơn cho xã hội.