Đánh giá thời lượng pin thực tế của bộ đôi iPhone 11 Pro/Pro Max

Đánh giá thời lượng pin thực tế của bộ đôi iPhone 11 Pro/Pro Max

Đánh giá điện thoại 27-09-2019, 13:00

iPhone 11 Pro dày hơn 0.4mm và nặng hơn 11 gram so với iPhone XS. Nhưng trừ khi bạn muốn tìm điểm khác nhau, nếu không