Đánh giá chi tiết OnePlus 8 Pro: Nhiều chất đột phá nhưng không còn là Flagship Killer

Đánh giá chi tiết OnePlus 8 Pro: Nhiều chất đột phá nhưng không còn là Flagship Killer

Đánh giá điện thoại 27-04-2020, 21:28

OnePlus 8 Pro là smartphone đắt nhất mà OnePlus từng sản xuất, nhưng ở mức 899 USD (21 triệu) cho phiên bản thấp nhất,

Đánh giá chi tiết OnePlus 8 Pro: Nhiều chất đột phá nhưng không còn là Flagship Killer

Đánh giá chi tiết OnePlus 8 Pro: Nhiều chất đột phá nhưng không còn là Flagship Killer

Đánh giá điện thoại 27-04-2020, 21:28

OnePlus 8 Pro là smartphone đắt nhất mà OnePlus từng sản xuất, nhưng ở mức 899 USD (21 triệu) cho phiên bản thấp nhất,

Đánh giá OnePlus 8 Pro: Flagship nổi bật với cụm 4 camera và màn hình 120Hz

Đánh giá OnePlus 8 Pro: Flagship nổi bật với cụm 4 camera và màn hình 120Hz

Đánh giá điện thoại 18-04-2020, 17:16

Để bắt đầu, các cập nhật hình ảnh quan trọng nhất là: camera đục lỗ. Cùng với amera thứ tư ở mặt sau và màn hình với