Top 4 smartphone có camera đơn tốt nhất, đáng mua nhất hiện nay

Top 4 smartphone có camera đơn tốt nhất, đáng mua nhất hiện nay

Điện thoại 22-01-2019, 15:30

Những điện thoại sử dụng camera đơn chưa hẳn chụp ảnh kém hơn với những điện thoại sở hữu 2,3 hay thậm chị là 4 camera.

Top 5 smartphone "nhỏ mà có võ" đáng mua nhất hiện nay

Top 5 smartphone "nhỏ mà có võ" đáng mua nhất hiện nay

Điện thoại 22-05-2017, 01:20

Hiện nay, màn hình xấp xỉ 4.7 inch, kích thước bề ngang dưới 70 mm được xem là nhỏ và smartphone có màn hình kích thước