Cần chuẩn bị cho nhân viên chính phủ lên "đám mây"

Môi trường đám mây luôn biến động và có nhiều sự liên kết, các lãnh đạo công nghệ của các chính phủ cần tập trung vào yếu tố lực lượng lao động.

Übank ứng dụng quản lý đám mây Backbase-as-a-Service để tăng thị phần

Übank - ngân hàng số Việt Nam vừa hợp tác với Backbase nhằm ứng dụng dịch vụ quản lý đám mây Backbase-as-a-Service BaaS trong nâng cấp nền tảng tương tác.

Hệ thống đám mây giúp xác định các biến thể Covid-19 nhanh hơn

Cộng đồng nghiên cứu dùng nền tảng chuỗi gen, vận hành trên cơ sở hạ tầng đám mây Oracle OCI, để phát hiện và hành động nhanh với các đột biến Covid-19 mới.

Ngân hàng số Cake khai thác nền tảng đám mây để mở rộng quy mô

Cake - một ngân hàng số tại Việt Nam - đã chọn nền tảng ngân hàng đám mây của Mambu để mở rộng quy mô kinh doanh nhằm cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng số.