Đoán ngoại thất Toyota Corolla 2020 qua trang phục bó sát

Với doanh số 44 triệu xe, Toyota Corolla là mẫu xe thành công nhất thế giới.