Laptop và desktop của Apple có những điểm hạn chế nào?

Laptop và desktop của Apple có những điểm hạn chế nào?

Máy tính 8-09-2018, 12:50

Có rất nhiều điều khiến chúng ta yêu thích những chiếc máy tính của Apple, trong đó macOS có lẽ là nhân tố quan trọng