Định vị GPS trên điện thoại có thể lệch 100-200m không?

Định vị GPS trên điện thoại có thể lệch 100-200m không?

Thủ thuật 19-11-2017, 09:46

Mình mới mua con samsung j7 pro về bật định vị GPS lên thì chính xác nhưng sau vài giây là icon vị trí của mình nó chạy loạn xạ quanh vị trí của m tầm 100m 150m.