Đề xuất tăng thời gian gia hạn giấy phép chứng thực số lên 5 năm

Đề xuất tăng thời gian gia hạn giấy phép chứng thực số lên 5 năm

Tin tức ICT 22-09-2017, 15:32

Đây là một trong những kiến nghị của các CA tại Hội thảo góp ý cho Dự thảo Nghị định này do Hiệp hội An toàn thông tin