Xuất hiện phiên bản Filza mới có thể cài đặt trên các thiết bị chạy nền iOS 11.3.1

Xuất hiện phiên bản Filza mới có thể cài đặt trên các thiết bị chạy nền iOS 11.3.1

Tin tức ICT 5-07-2018, 11:04

Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về phiên bản Filza này, nhưng trong quá trình tìm hiểu và tiến hành kiểm thử thì