Đây là game bị đòi trả lại tiền nhiều nhất mùa Steam Summer Sale 2017

Đây là game bị đòi trả lại tiền nhiều nhất mùa Steam Summer Sale 2017

Game Online 3-07-2017, 11:15

Theo ước tính của Steamspy, Rust đã bán được 5,5 triệu bản. Như vậy, số lượng game trả lại chiếm khoảng 6% (tổng giá