Ứng dụng iPhone biến điện thoại thông minh thành iPod Classic với

Ứng dụng iPhone biến điện thoại thông minh thành iPod Classic với "bàn xoay huyền thoại"

Thủ thuật 30-11-2019, 07:00

Elvin Hu, một sinh viên thiết kế tại trường đại học Cooper Union ở thành phố New York, đã làm việc cho dự án từ tháng