Đây là Huawei Mate 10 với viền màn hình siêu mỏng ở cả 4 cạnh?

Đây là Huawei Mate 10 với viền màn hình siêu mỏng ở cả 4 cạnh?

Điện thoại 8-09-2017, 08:32

Hình ảnh bạn thấy ở phía trên có thể là chiếc Mate 10, sản phẩm với viền màn hình siêu mỏng của Huawei. Chiếc điện