Ngoài chipset, Macboook Air 2020 còn gì ấn tượng để xứng tầm với giá 28 triệu đồng?

Ngoài chipset, Macboook Air 2020 còn gì ấn tượng để xứng tầm với giá 28 triệu đồng?

Đánh giá laptop 7-04-2020, 09:04

Macboook Air 2020 sở hữu những gì tinh tú nhất từ các thế hệ trước. Máy vẫn được giữ ngôn ngữ thiết kế nhôm nguyên khối