Hướng dẫn vô hiệu hóa

Hướng dẫn vô hiệu hóa "trình duyệt Facebook" để mở bằng trình duyệt ngoài

Thủ thuật 11-10-2018, 07:04

Bất cứ khi nào bạn nhấp vào một liên kết, giao diện WebView sẽ được mở lên và hiển thị trang web. Ưu điểm của trình