Download driver máy in Canon LBP 2900

Dòng máy in Canon Laser Printer LBP 2900 (hay còn gọi tắt là Canon 2900) rất phổ biến trong văn phòng, thích hợp cho các công việc yêu cầu in ấn nhiều (dùng cho cá nhân cũng rất phù hợp).

 

 

 

Download driver cho máy in Canon LBP 2900 link tại trang chủ Canon:

Driver máy in Canon LBP 2900 dành cho Windows 32bit

[Windows 32bit] LBP2900/2900B CAPT Printer Driver (R1.50 Ver.3.30)

Last Updated : 31-Oct-2013
Issue Number : 0900785701

Driver máy in Canon LBP 2900 dành cho Windows 64bit

[Windows 64bit] LBP2900/2900B CAPT Printer Driver (R1.50 Ver.3.30)

Last Updated : 31-Oct-2013
Issue Number : 0100278201

 

OS

-Windows 8.1

-Windows 8

-Windows 7

-Windows Vista

-Windows XP

-Windows Server 2003

-Windows Server 2003 R2

-Windows Server 2008

-Windows Server 2008 R2

-Windows Server 2012

-Windows Server 2012 R2